Turen til Djupdalshola/grotta flyttet

Turen til Djupdalshola/Djupdalsgrotta blir en uke tidligere enn planlagt. Ny dato er 20.10.2011.