Hulebord 9.12

Alle medlemmer av Salten Grotteklubb er invitert til hulebord (julebord).

Dato: fredag 9.12
Sted: Bjørk
Påmelding: under arrangementer på klubben sin facebookside

Ber de som ønsker å delta og de som er «deltar kanskje», ta stilling til om de kommer så snart som mulig… Dette av hensyn til begrenset bordplass dersom vi blir sene med å melde inn antall.

Kjemepekoselig dersom medlemmer utenfor Bodø også har anledning til å komme. Mest sannsynlig blir det slik at hver enkelt velger det de ønsker fra menyen… ut fra smak og egen lommebok… Vi har dessverre ingen mulighet for å sponse med klubbmidler. For å kunne bestille et rimelig korrekt antall plasser ber om en rask tilbakemelding fra så mange som mulig av medlemmene, helst til onsdag 26.10. Vi mottar også påmeldinger etter denne datoen, men ønsker som nevnt at flest mulig allerede nå melder sin interesse.