Ønsker du bli medlem i Salten Grotteklubb?

Du finner oss på Facebook under gruppen Salten Grotteklubb – Salten Caving Club.

Denne Facebook-gruppen er en lukket gruppe for medlemmer av Salten Grotteklubb.
Kontingenten for 2017 (og 2018) er
  • Hovedmedlemskap: 250,-
  • Heltidsstudenter/husstandsmedlemmer/militær: 125,-
  • Barn- og ungdom opp til 18: 125,-.
  • Familiemedlemskap: 375,- (inntil to voksne og et ubegrenset antall barn i husstanden under 18 år)
  • Gjestemedlemskap: for grottere bosatt utenfor Norges grenser (uansett nasjonalitet) tilbyr vi et gratis gjestemedlemskap. Et gjestemedlemskap omfatter talerett, men ikke stemmerett på klubbens årsmøte. Gjestemedlemmer kan selvsagt også tegne et vanlig medlemskap og får da de samme rettigheter som vanlige medlemmer.

Kontonr. til Salten Grotteklubb er: 1503.22.19958.

E-post adresse til styret for Salten Grotteklubb: Styret.Salten.Grotteklubb@groups.facebook.com

Reklame