Årsmøte 29.2

29 februar kl 19.00 avholdes det aller første årsmøtet til Salten Grotteklubb. Vi kommer tilbake med agenda for møtet, men ber deg allerede nå sette av datoen. Det er flott dersom du melder fra at du planlegger å delta. Blir det mange som ikke kan komme, vil styret vurdere å flytte møtedatoen.

Sted for møtet er NAV Bodø (Ring leder Lars Eidissen 99 69 89 72 dersom du er sent ute )

For å delta på årsmøtet til Salten Grotteklubb er det et krav at du har betalt medlemskontingent til klubben for 2012.

Reklame

Hulebord 9.12

Alle medlemmer av Salten Grotteklubb er invitert til hulebord (julebord).

Dato: fredag 9.12
Sted: Bjørk
Påmelding: under arrangementer på klubben sin facebookside

Ber de som ønsker å delta og de som er «deltar kanskje», ta stilling til om de kommer så snart som mulig… Dette av hensyn til begrenset bordplass dersom vi blir sene med å melde inn antall.

Kjemepekoselig dersom medlemmer utenfor Bodø også har anledning til å komme. Mest sannsynlig blir det slik at hver enkelt velger det de ønsker fra menyen… ut fra smak og egen lommebok… Vi har dessverre ingen mulighet for å sponse med klubbmidler. For å kunne bestille et rimelig korrekt antall plasser ber om en rask tilbakemelding fra så mange som mulig av medlemmene, helst til onsdag 26.10. Vi mottar også påmeldinger etter denne datoen, men ønsker som nevnt at flest mulig allerede nå melder sin interesse.